Poem Library Вірші - Стихи Профіль - Профиль Логін - Логин Реєстрація - Регистрация

Микола Вороний - Івановi Котляревському

Був один такий час: на важких терезах Вже хиталася доля Вкраїни, А вона, наша ненька, стояла в сльозах В спадiванню страшної хвилини… По широких степах ще котилась луна, Марний вiдгук крiвавої сiчи, І надходила нiч — непрозора, сумна, Що мов пугач дивилась у вiчи. Це-не-де серед тишi ще хтось з кобзарiв Грав, неначе прохав на подзвiння; То не дума була, то був лiрницький спiв, Над труною тужне голосiння. Нiч i тиша сумна присипляла усiх, Навiть тих, хто i в бoю не гнувся… Коли раптом веселий, зневажливий смiх Серед мертвої тишi почувся! I ззирнулися всi у питанню нiмiм: Хто б посмiв так одважна смiятись, Коли звикли усi, щоб не вдарив той грiм, I вiд власної тiни ховатись? Ще ж у памяти свiжа пoдiя була, Як в неволi сконав Кальнишевський! Хто ж сваволець, що має одвагу орла? То смiявся Iван Котляревський! Вiн спiвав i смiявся. I голос його То лунав соловейковим спiвом, То нараз затихав, — i вiн замiсць того Реготався, охоплений гнiвом. Вiн до бою не кликав, бо знав, що у снi Спочиває натруджена сила, Що по довгій, столiтнiй козацькiй вiйнi Нiч столiтня тепер наступила! Вiн не плакав, бо серцем прозрiв, що народ Вiдпочивши вiд бур лихолiття, Зрозуміє причини колишнiх пригод I завдання нового столiття. Та вiн бачив, що люд той не мав голови, Ща вже пан свого краю цурався, — Тодi жовч закипала у нього в крови, I вiн з панства того… реготaвся! Так минали лiта… І новiтнi спiвцi Вiдгукнулись на голос той дужий; Засвiтились помалу в хатах каганцi, — Прокидався слабий i байдужий. I збирались один по другiм вояки, I пiд прапором правди святої Виростали з землi, шикувались полки, Чувся поклик: до зброї до зброї! Не неволя чужа i не сила меча, Гаслом стало: “освiта й наука”; Проти нападу злого i тьми i бича Це найкраща в життю запорука! Та не всi вирушали, вiдкинувши страх, Як тi лицарi славнi, завзятi, — Ще багато їх спить, поховавшись в норах, Ми не бачимо їх на цiм святi! Годi ж спати! Прокиньтесь! Ви спали сто лiт! Мабуть виспались добре, нетяги! Чи ж сховали в душi ви святий заповiт? Чи набралися сил i одваги? День на дворi! Нас кличе новий наш гетьман, Не гетьман польовий, а культурний, — Тим гетьманом у нас тепер батько Iван, Що вказав нам шлях лiтературний! Вiн мiж нами тепер. Вiн зiбрав нас усiх. Хто ж на поклик його не озветься?! Зпоза довгих ста лiт чи ви чуєте смiх? То Iван Кoтляревсьий смiється!